Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Návrh na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátnych rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na obce

Číslo materiálu: KM-236/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 11. marec 2008
Pripomienkové konanie do: 26. marec 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/10 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: lefcik@minv.sk