Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Návrh na zrušenie úlohy v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 316 z 30. apríla 2003 k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou a na zrušenie úlohy v bode B.2 opatrenie č. 8 uznesenia vlády SR č. 163 z 12. marca 2008 k Schengenskému akčnému plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009

Číslo materiálu: KM-396/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 28. apríl 2008
Pripomienkové konanie do: 13. máj 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/10 pracovných dní
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR R. Kaliňák
E-mail: tapferov@minv.sk