Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 551 z 20. augusta 1996 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Kanady pri turistických a obchodných cestách nepresahujúcich 90 dní

Číslo materiálu: KM-821/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 26. augusta 2008
Pripomienkové konanie do: 10. septembra 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/10 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk, jana.ostrovska@minv.sk