Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o používanie Vízového informačného systému (VIS) podľa Kódexu schengenských hraníc

Číslo materiálu: KM-320/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 7. apríla 2008
Pripomienkové konanie do: 11. apríla 2008
Názov postupu/lehota: 5 pracovných dní (podľa uznesenia vlády SR č. 884/2007)
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: koledova@minv.sk