Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Návrh nariadenia vlády SLovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Číslo materiálu: KM-853/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 5. septembra 2008
Pripomienkové konanie do: 26. septembra 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/15 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: Portál právnych predpisov, (harustak@minv.sk)