Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Návrh opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Číslo materiálu: KM-1112/Vl-2008
Pripomienkové konanie od:   6. novembra 2008
Pripomienkové konanie do: 20. novembra 2008
Názov postupu/lehota: skrátený/s ohľadom na účinnosť navrhovaného opatrenia
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk; harustak@minv.sk