Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Návrh predbežného stanoviska k Návrhu rámcového rozhodnutia Rady o využívaní osobných záznamov o cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva

Číslo materiálu: KM-339/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 10. 04. 2008
Pripomienkové konanie do: 17. 04. 2008
Názov postupu/lehota: 5 pracovných dní /podľa uznesenia vlády SR č. 884/2007 k Revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom aktov schvaľovaných Radou EÚ o podmienkach Slovenskej republiky)
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák
E-mail: blazej@minv.sk