Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania

Číslo materiálu: KM-512/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 3. júna 2008
Pripomienkové konanie do: 9. júna 2008
Názov postupu/lehota: 5 pracovných dní (podľa uzn. vlády SR č. 884/2007)
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: brazdilo@minv.sk