Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Návrh predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte

Číslo materiálu: KM-548/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 9. júna 2008
Pripomienkové konanie do: 13. júna 2008
Názov postupu/lehota: 5 pracovných dní (podľa uznesenia vlády SR č. 884/2007)
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: brazdilo@minv.sk