Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Návrh Vyhlásenia Slovenskej republiky k článkom 40 a 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo dňa 14. júna 1985

Číslo materiálu: KM-245/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 14. marca 2008
Pripomienkové konanie do: 31. marca 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/10 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR 
E-mail: vozaryov@minv.sk