Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a lokalizačných údajov koordinačnému alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému

Číslo materiálu: KM-1136/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 11. novembra 2008
Pripomienkové konanie do: 20. novembra 2008
Názov postupu/lehota: skrátený postup/7 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk; harustak@minv.sk