Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: KM-145/VI-2008
Pripomienkové konanie od: 19. 02. 2008
Pripomienkové konanie do: 06. 03. 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák
E-mail: ols.svs@mvsr.vs.sk