Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie platieb a iných hodnôt a ďalšie pravidlá pre prepočty a zaokrúhľovanie platieb a iných hodnôt v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro pre oblasť sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov

Číslo materiálu: KM-338/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 10. apríla 2008
Pripomienkové konanie do: 25. apríla 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/ 15 pracovných dní 
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: harustak@minv.sk