Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Návrh výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie oprávnenými na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov

Číslo materiálu: KM-1213/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 28. novembra 2008
Pripomienkové konanie do:   8. decembra 2008
Názov postupu/lehota: skrátený postup/7 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk; harustak@minv.sk