Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: KM-1121/Vl-2008
Pripomienkové konanie od:   6. novembra 2008
Pripomienkové konanie do: 27. novembra 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/15 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk; harustak@minv.sk