Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. apríl 2018, Štvrtok
 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: KM-131/Vl-2007
Pripomienkové konanie od: 7. jún 2007
Pripomienkové konanie do: 15. jún 2007
Názov postupu/lehota: skrátený postup/7 pracovných dní
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák
E-mail: harustak@minv.sk