Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Návrh zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: KM-521/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 4. júna 2008
Pripomienkové konanie do: 24. júna 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/15 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: ols.svs@mvsr.vs.sk