Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Nehodové úseky ZIMNÉ OBDOBIE - od 01.10.2011 do 31.03.2012

mapy Zdroj: cestná databanka SSC

TRNAVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Trnava (JPG, 1 MB) II/560 2,900 - 3,100 8 streda(2), štvrtok(4) 14 - 16 hod.(2)

 

TRENČIANSKY KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni

časové rozmedzie

Trenčín (JPG, 1 MB) I/50 125,000 - 126,000 5 pondelok(2) 12 - 14 hod.(3)
Ilava (JPG, 1 MB) I/61 137,800 - 139,200 7 pondelok(3), nedeľa(2) 06 - 08 hod.(3)
Ilava (JPG, 1 MB) I/61 140,000 - 141,200 6 streda(2), štvrtok(2) 16-18(2),18-20(2) 

 

NITRIANSKY KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Nitra (JPG, 2 MB) I/64 66,000 - 68,400 15 pondelok(4), štvrtok(3), nedeľa(3) 6-8 (3), 8-10(3), 10-12(3)

 

ŽILINSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Čadca (JPG, 1 MB) I/11 413,200 - 414,900 10 sobota(3) 06 - 08 hod.(3), 16 - 18 hod.(3)
Čadca (JPG, 1 MB) II/487 60,050 - 60,600 7 streda(3) 16 - 18 hod.(2), 18 - 20 hod.(2)
Kysucké N. Mesto (JPG, 1 MB) I/11 433,700 - 434,700 5 streda(2) 16 - 18 hod.(2)
Kysucké N. Mesto (JPG, 2 MB) I/11 435,200 - 436,100 7 štvrtok(2), piatok(2) 18 - 20 hod.(3)
Žilina (JPG, 1 MB) (JPG, 2 MB) I/18 453,950 - 455,120 8 štvrtok(3) 10 - 12 hod.(3)
Martin (JPG, 1 MB) (JPG, 2 MB) I/18 483,570 - 484,100 5 piatok(2) 18 - 20 hod.(3)
Martin (JPG, 1 MB) (JPG, 2 MB) I/65 138,600 - 139,600 6 utorok až nedeľa(1) 18 - 20 hod.(2)

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Banská Bystrica (JPG, 1 MB) I/66 89,020 - 90,000 piatok(2)  08 - 10 hod.(2) 
Banská Bystrica (JPG, 1 MB) I/66 91,960 - 92,300 6 sobota(3)  04 - 12 hod.(4) 
Lučenec (JPG, 1 MB) I/75 193,300 - 194,200 8 utorok(2),sobota(2) 16 - 20 hod.(3)
Detva (JPG, 1 MB) I/50 251,000 - 251,900  utorok(2)  04 - 06 hod.(2) 
Zvolen (JPG, 1 MB) I/66 70,500 - 71,200   piatok(4)  18 - 20 hod.(2)
Žarnovica (JPG, 1 MB) R1 87,280 - 88,720  štvrtok(3)  18 - 20 hod.(3) 
Žarnovica (JPG, 1 MB) R1 100,280 - 101,180 6 utorok(2) 18 - 20 hod.(2)

PREŠOVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Poprad (JPG, 1 MB) I/18 601,500 - 602,500 5 pondelok(2), streda(2) 14 - 16 hod.(3) 
Poprad (JPG, 1 MB) (JPG, 2 MB) I/18 602,900 - 604,100 7 utorok(2), streda(2) 12-14hod.(2),16-18hod.(2) 
Poprad (JPG, 1 MB) I/67 85,600 - 86,400 5 štvrtok(2), nedeľa(2)  10 - 12 hod.(2) 
Poprad (JPG, 1 MB) I/67 90,800 - 91,990 6 utorok až nedeľa(1)  16 - 18 hod.(3) 
Levoča (JPG, 1 MB) I/18 619,000 - 620,140 6 streda až piatok(2)  06 - 20 hod. (1)
Prešov (JPG, 2 MB) I/18  685,900 - 688,950  16  piatok(4)  14 - 16 hod.(4) 
Sabinov (JPG, 1 MB) I/68 61,530 - 62,500 5 sobota(2) 12 - 14 hod.(2)
Vranov n. Topľou (JPG, 2 MB) I/18 732,700 - 733,600 5 sobota(2) 04 - 06 hod.(2)
Snina (JPG, 1 MB) I/74 30,940 - 32,090  pondelok(2), streda(2)  06 - 08 hod.(2) 

 

KOŠICKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Košice (JPG, 1 MB) R2,R4 od Teplárenskej po Jazernú 5 streda(2)  06 - 08 hod.(2) 
Košice (JPG, 1 MB) MK križovatka Tr. SNP - Toryská 5 utorok(2), sobota(2)  16 - 20 hod.(2)
Rožňava (JPG, 1 MB) I/50 392,700 - 393,800  štvrtok(2)  10 - 12 hod.(3) 

 

BRATISLAVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Bratislava I (JPG, 1 MB) MK Nábrežie arm. gen. Svobodu od Staromestskej ul. po Rybné nám. 6 streda(3)  14 - 18 hod.(4) 
Bratislava I (JPG, 1 MB) MK

Nábrežie arm. gen. Svobodu  od tunela po Žižkovu ul.

8 pondelok(3)  10 - 12 hod.(3) 
Bratislava II (JPG, 1 MB) MK Bajkalská ul. od Trnavskej ul. po Prístavný most 13 pondelok(4)  15 - 19 hod.(6) 
Bratislava II (JPG, 1 MB) MK križ. D1 a Bajkalská ul. (Rondel) 7 pondelok(2), streda(2), piatok(2)  20 - 22 hod.(3) 
Bratislava II (JPG, 1 MB) D1  4,5 - 5,5 - pravý jazdný pás v smere od Petržalky - úsek od Bajkalskej po Domkársku ul 10  piatok(4)  16 - 18 hod.(7) 
Bratislava III (JPG, 1 MB) MK Račianska ul. - od Pionierskej ul. po Mladú gardu 14  piatok(4)  15 - 20 hod.(7) 
Bratislava III (JPG, 1 MB) MK  Vajnorská ul. od Odbojárov po Odborársku ul. 15  piatok(4) 15 - 18 hod.(4) 
Bratislava V (JPG, 1 MB) MK Dolnozemská ul. od Bosákovej ul. po Mamateyovu ul. 6 pondelok(2), štvrtok(2), piatok(2)  08 - 09 hod.(3)