Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Nehodové úseky LETNÉ OBDOBIE - od 01. 04. do 30. 09. 2016

Mapy zdroj: cestná databanka SSC

BRATISLAVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Bratislava II (JPG, 2 MB)  MK Ulica Svornosti od križovatky (uzla) so Slovnaftskou ulicou po križovatku (uzol) s Mramorovou ulicou (trojpruhová komunikácia v zastavanej časti mesta). 5 pondelok, utorok, streda, piatok, sobota(1) 11-12, 15-17(2)

Bratislava II (JPG, 2 MB) 

D1 Orkužná križovatka D1 Bajkalská (Rondel) 5 pondelok(3) 09-12, 17-19(2)

Bratislava II (JPG, 2 MB) 

D1 6,000 - 7,000 (ľavý jazdný pás diaľnice D1 v smere do Bratislava, úsek pred výjazdom na štátnu cestu I/61 - križovatkou Rondel) 5 piatok(2)

12-17(2)

Bratislava V (JPG, 2 MB) MK Rusovská cesta od križovatky (uzla) s Halovou ulicou po križovatku (uzol) s Jantárovou ulicou 5 utorok(2) 11-17(4)

Bratislava V (JPG, 2 MB)

D1 4,000 - 5,000 (pravý jazdný pás diaľnice D1 v smere do Trnavy, úsek na prístavnom moste) 5 piatok(3) 15-19(5)
Pezinok (JPG, 2 MB)  II/503 46,000 - 47,000 (Pezinská Baba - dvojpruhová komunikácia mimo zastavanej oblasti) 5 sobota(2) 15-17(3)

 

TRNAVSKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni

časové rozmedzie

Trnava (JPG, 2 MB)  I/51 121,950 - 122,800 k. ú. Trnava a Šelpice (ide o priamy úsek cesty, kde sa nachádza trojramenná križovatka cesty I/51 s účelovou komunikáciou, pričom v tesnej blízkosti križovatky sa nachádza priechod pre chodcov a po oboch stranách cesty autobusová zastávka) 5 streda(3) 14-16(2)

 

TRENČIANSKY KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni

časové rozmedzie

Trenčín (JPG, 2 MB)  D1 128,400 - 129,600 (smer ZA - úsek v zákrute a v stúpaní pri odpočívadle Zamarovce, smer BA - úsek v zákrute a v klesaní pri odpočívadle Zamarovce)  6 piatok(2)   16-18(2)

Trenčín (JPG, 2 MB)

I/61  130,930 - 131,660 intravilán obce Trenčianska Teplá (začína bezprostredne za označením vjazdu do obce v smere od Trenčína ako dvojpruhová komunikácia a končí cca 60 m za križovatkou cesty I/61 s MK vedúcou k spoločnosti Leoni Slovakia, kde má komunikácia tri jazdné pruhy) streda-nedeľa(1)  rovnomerne
Prievidza (JPG, 2 MB) I/64 144,000 - 145,000 (Začína v extraviláne, cca 600 m za koncom mesta PD a približne 50 m pred tiahlou pravotočivou zákrutou, za ktorou nasleduje tiahla ľavotočivá zákruta a následne rovný úsek. Nehodový úsek končí na konci rovného úseku približne 100 m pred pravotočivou zákrutou) 5 utorok(2)   rovnomerne

Prievidza (JPG, 2 MB)

I/64 141,600 - 142,900 (Začína v intraviláne mesta PD v križovatke s MK ul. Mišíka a Dlhá a končí za kruhovou križovatkou s MK Mliekarenská a Bajzu v mieste napojenia obchodného centra) 7 piatok(3) 10-12(2)

 

NITRIANSKY KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie

Nitra (JPG, 2 MB)

I/64 64,950 - 69,000 prieťah mestom NR (Začína za križovatkou s MK Priemyselná a končí v križovatke s ul. Dlhá. V úseku je situovaných viacero priechodov pre chodcov a autobusových zastávok) 24 streda,piatok(6) 10-12,14-16(6)
Nitra (JPG, 2 MB)

I/64

29,400 - 30,400 prieťah mestom Nové Zámky (Začína za križovatkou so svetelnou signalizáciou s ul. M. R. Štefánika III/1495 a končí v križovatke s ul. Dostojevského v meste Nové Zámky) 5 streda,piatok(2) 10-12(2)
Nitra (JPG, 2 MB)

I/75

43,000 - 44,000 extravilán obce Palárikovo (Začína pred jestvujúcim železničným priecestím a končí vjazdom na poľnú cestu v smere na obec Nové Zámky) 5 utorok,štvrtok(2) 20-22(2)

Nitra (JPG, 2 MB)

R1 86,000 - 86,900 (Začína v smere staničenia v km 86,000 pokračuje mierne ľavotočivou zákrutou s následnou pravotočivou zákrutou a končí v križovatke s cestou I/65 a I/76 v Banskobystrickom kraji) 4 štvrtok(2) 06-08,12-16(1)

 

ŽILINSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Čadca (JPG, 2 MB) I/11  408,250 - 408,650 obec Svrčinovec (začína na rovnom úseku v mieste pred základnou školou v smere z ČR a končí v obci Svrčinovec za pravotočivou zákrutou za futbalovým ihriskom v smere na Čadcu) 6 streda(3)

16-18(3)

Liptovský Mikuláš (JPG, 2 MB) D1 303,390 - 304,390 k. ú. Važec (začína za mostným objektom ev. č. 250 za mimoúrovňovou križovatkou VAžec a končí cca 600 m za mostným objektom ev. č. 251 v smere na Poprad) 5 streda,nedeľa(2)

14-16(2)

Martin (JPG, 2 MB) I/18 483,200 - 483,820 k. ú. Martin, Sučany (nachádza sa medzi Martinou a Sučanmi a začína pri bývalom napojení cesty III/2137 a končí okružnou križovatkou cesty I/18 s cestou III/2137 a napojením priemyselnej zóny pri autobusovej zastávke) 5 streda-nedeľa(1) rovnomerne

Martin (JPG, 2 MB)

I/65D

5,250 - 6,240 mesto Martin (nachádza sa na prieťahu cesty I/65D mestom Martin, začína svetelnou križovatkou I/65D s napojením obchodného centra TESCO, OBI a končí svetelnou križovatkou cesty I/65D s ul. A. Stodolu v Martine-Záturčí

 6 utorok(3)   18-20(2)

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Žiar nad Hronom  (JPG, 2 MB) R1 131,500 - 131,900 k. ú. extravilánu Trnavá Hora 7 nedeľa(3) 16-20(2)
Zvolen (JPG, 2 MB)  R1 138,000 - 139,000 k. ú. Hronská Breznica (pokračuje k. ú. Budča v smere staničenia na Zvolen s tromi po sebe nasledujúcimi tiahlymi zákrutamni) 6 piatok(3) 16-18(3)

 

PREŠOVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Prešov (JPG, 2 MB)  I/18 685,750 - 686,500 intravilán mesta Prešov (začína 50 m pred križovatkou cesty I/18 ul. Levočská s MK ul. Volgogradská a Marka Čulena, pokračuje priamym úsekom, v ktorom je umiestnený priechod pre chodcov a autobusové zastávky a končí 50 m za nasledujúcou križovatkou cesty I/18 a MK Vlada Clementisa a MK Obrancov mieru) 6 pondelok,streda(2) 14-16(3)

Prešov (JPG, 2 MB)

 I/18 687,340 - 688,140 intravilán mesta Prešov (začína v križovatkovom priestore cesty I/68 ul. Sabinovská, cesty I/18 ul. Duklianska a MK ul. Hlavná, následne pokračuje križovatkou ul. Duklianska a MK Vajanského a končí pred križovatkou k OC Merkury Market) 6 utorok(3) rovnomerne
Stará Ľubovňa (JPG, 2 MB)  I/77 17,200 - 17,200 extravilán obce Nižné Ružbachy (začína v extraviláne 1 500 m za obcou Nižné Ružbachy v smere na obec Hniezdne nad chatovou osadou Ružbašská Miľava, pričom sa jedná o ostrý smerový oblúk) 6 nedeľa(2) 10-14(2)

 

KOŠICKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Michalovce (JPG, 2 MB) II/555 8,000 - 8,940 extravilán medzi obcami Palín a Zemplínska Široká 5 nedeľa(2) rovnomerne