Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Nehodové úseky LETNÉ OBDOBIE - od 01. 04. do 30. 09. 2018

Mapy zdroj: cestná databanka SSC

BRATISLAVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Bratislava 2 (JPG, 2 MB) D1 3,850 - 4,200
Ľavý jazdný pás v smere staničenia.
5

pondelok (2)
utorok (1)
streda (1)
nedeľa (1)

12.00 - 20.00 (5)

 

TRNAVSKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni

časové rozmedzie

Trnava (JPG, 2 MB) D1

47,020 - 48,100
Nehodový úsek sa nachádza na diaľnici D1. Ide o priamy šesťpruhový úsek diaľnice rozdelený stredovým deliacim pásom tvoreným betónovým zvodidlom.  

6

pondelok (2)
piatok (1)
sobota (1)
nedeľa (2)

00.00 - 02.00 (1)
16.00 - 18.00 (3)
18.00 - 20.00 (1)

nezistený čas (1)

Trnava (JPG, 2 MB)

R1 5,500 - 6,500
Nehodový úsek sa nachádza na rýchlostnej ceste R1. Ide o priamy štvorpruhový úsek rýchlostnej cesty rozdelený stredovým deliacim pásom tvoreným oceľovým zvodidlom, v blízkosti ČS PHM. 
6

utorok (1)
štvrtok (2)
piatok (1)
sobota (1)
nedeľa (1)

06.00 - 08.00 (1)
08.00 - 10.00 (2)

12.00 - 14.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)
18.00 - 20.00 (1)

 

TRENČIANSKY KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni

časové rozmedzie

Nové Mesto nad Váhom (JPG, 2 MB) D1

91,070 - 92,200
Nehodový úsek sa nachádza prevažne v katastrálnom území obce Horná Streda v okrese Nové Mesto nad Váhom a čiastočne zasahuje do okresu Piešťany. Z hľadiska smerového a výškového vedenia (v smere jazdy na BL) sa jedná o pravostranný oblúk s prechodom do ľavostranného oblúka a mierne stúpanie. V nehodovom úseku sa nachádza diaľničná križovatka Horná Streda. Nehodový úsek je špecifický tým, že v období 16. 06. 2018 do 05. 08. 2018 prebiehala v ľavom jazdnom páse diaľnice čiastočná uzávierka z dôvodu opravy a výmeny mostných záverov, pričom v tomto období napadli tri dopravné nehody.   

6

pondelok (3)
streda (1)

piatok (1)
nedeľa (1)

 

00.00 - 02.00 (1)
02.00 - 04.00 (1)

12.00 - 14.00 (2)
14.00 - 16.00 (1)
16.00 - 18.00 (1)

Prievidza (JPG, 2 MB)

I/64

141,600 - 143,100
Nehodový úsek začína v intraviláne mesta Prievidza v križovatke s MK ul. Mišíka a Dlhá, nasleduje podcestie mimoúrovňového križovania s cestou III/1774, kruhová križovatka s MK Vansovej a III/1774, križovatka s MK ul. Stavbárov, križovatka s MK Puškinova, križovatka s MK Včelárska, križovatka s MK Veľkonecpalská, križovatka s MK Malonecpalská, križovatka s MK Športová, železničné priecestie, kruhová križovatka s MK Mliekarenská a Bajzu, úsek končí za križovatkou napojenia obchodného centra.

6 utorok (2)
štvrtok (2)
piatok (1)
nedeľa (1)

06.00 - 08.00 (1)
10.00 - 12.00 (1)

14.00 - 16.00 (42)

Prievidza (JPG, 2 MB)

III/1774 0,590 - 1,895
Nehodový úsek začína v intraviláne mesta Prievidza v križovatke s MK Ľudovíta Štúra, nasleduje križovatka s MK J. G. Tajovského, križovatka s MK Duklianska a Svätoplukova, križovatka s MK Š. Závodníka, križovatka s MK Š. Králika, križovatka s MK M. Falešníka, kruhová križovatka s MK Nábrežná a Bjornsona, svetelná križovatka s MK Sama Chalupku, križovatka s MK Olympionikov a Riečna, úsek končí v križovatke s cestou III/1775.
5 utorok (1)
streda (1)
piatok (1)
nedeľa (2)
06.00 - 08.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)
16.00 - 18.00 (1)
18.00 - 20.00 (2)
Ilava (JPG, 2 MB) I/61

139,250 - 139,330 
Nehodový úsek sa nachádza na ceste I/61 v intraviláne mesta Dubnica n/V. Jedná sa o prehľadný úsek komunikácie, ktorý začína na priechode pre chodcov za križovatkou s ul. Tajovského a Pionierska a končí na priechode pre chodcov za okružnou križovatkou.

4
(1 usmr.)

pondelok (1)
utorkok (1)
streda (1)
štvrtok (1)

10.00 - 12.00 (2)
12.00 - 14.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)

 

NITRIANSKY KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie

Nitra (JPG, 2 MB)

I/64

64,700 - 67,550
Nehodový úsek sa nachádza na prieťahu mestom Nitra.  Začína sa v smere staničenia v mestskej časti Nitra –Horné Krškany a končí v križovatke s miestnou komunikáciou W. Nábrežie v centre mesta Nitra. V predmetnom nehodovom úseku sa nachádzajú viaceré križovatky s miestnymi komunikáciami, ktoré sú riadené svetelnou signalizáciou. V nehodovom úseku je ďalej situované väčšie množstvo vjazdov a výjazdov ku spoločnostiam, prevádzkam, k nákupným centrám  a k bytovým domom. V úseku je situovaných viacero priechodov pre chodcov a  autobusových zastávok v oboch smeroch staničenia so samostatnými výbočiskami.

13

pondelok (1)
utorok (3)
streda (3)
štvrtok (3)
piatok (1)
sobota (1)
nedeľa (1)

06.00 - 08.00 (2)
08.00 - 10.00 (2)

10.00 - 12.00 (3)
12.00 - 14.00 (2)
16.00 - 18.00 (3)
22.00 - 24.00 (1)

Nitra (JPG, 2 MB)

I/64

68,500 - 70,500
Nehodový úsek v smere staničenia začína na Tr. A. Hlinku v meste Nitra, prechádza dopravne významnou križovatkou ciest I/64 x I/51 a I/65, pokračuje až k R1a, kde končí za križovatkou s miestnou komunikáciou Prvosienková. V predmetnom úseku sa nachádzajú križovatky riadené CSS, viaceré križovatky s miestnymi komunikáciami, viacero priechodov pre chodcov a  autobusových zastávok v oboch smeroch staničenia so samostatnými výbočiskami.

12

pondelok (6)
utorok (1)
streda (1)
štvrtok (3)
piatok (1)

04.00 - 06.00 (3)
06.00 - 08.00 (2)
08.00 - 10.00 (2)

10.00 - 12.00 (3)16.00 - 18.00 (2)

Zlaté Moravce (JPG, 2 MB)

I/65

27,000 - 28,000
Nehodový úsek prechádza tzv. Prílepskou križovatkou- križovatka cesty I/65 x III/1626 x miestna komunikácia Prílepská. Začína v smere staničenia cca 500 m pred uvedenou križovatkou a končí za križovatkou s miestnou komunikáciou SNP, do centa mesta Zlaté Moravce. V nehodovom úseku sa nachádza napojenie čerpacej stanice a napojenie k prevádzkam a k reštaurácii.

6

utorok (2)
streda (1)
piatok (1)
sobota (1)
nedeľa (1)

04.00 - 06.00 (1)
06.00 - 08.00 (1)
10.00 - 12.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)
18.00 - 20.00 (2)

 

ŽILINSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Čadca (JPG, 2 MB) I/11

408,400 - 409,000
Nehodový úsek sa nachádza v obci Svrčinovec a začína od železničného priecestia a končí 150m za križovatkou ciest I/11 a I/12, odbočka Skalité a Čierne v smere od Českej republiky na Čadcu .

5

pondelok (1)
streda (1)
štvrtok (26)
nedeľa (1)

04.00 - 06.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)16.00 - 18.00 (2)
18.00 - 20.00 (1)

Ružomberok (JPG, 2 MB) I/18 512,000 - 513,000
Nehodový úsek sa nachádza na rovnom úseku cesty I/18 pred križovatkou Krajinka 500 a končí 500 m za križovatkou Krajinka.
5

pondelok (1)
utorok (2)
piatok (1)
sobota (1)

02.00 - 04.00 (1)
04.00 - 06.00 (1)

10.00 - 12.00 (3)

Ružomberok (JPG, 2 MB)

I/18 518,600 - 519,900
Nehodový úsek začína v mestskej časti mesta Ružomberok, Bystrická cesta a končí križovatkou ulice Za Revúca (Hypernova).
6

pondelok (2)
streda (1)
piatok (1)
sobota (2)

00.00 - 02.00 (1)
14.00 - 16.00 (2)
16.00 - 18.00 (1)

22.00 - 24.00 (1)

Liptovský Mikuláš (JPG, 2 MB) D1

303,100 - 303,500
Nehodový úsek začína za mimo úrovňovou križovatkou Važec a končí za mostným objektom ponad železničnú trať Važec.

5

utorok (1)
štvrtok (1)
piatok (2)
sobota (1)

10.00 - 12.00 (2)
14.00 - 16.00 (1)
16.00 - 18.00 (1)
22.00 - 24.00 (1)

Žilina (JPG, 2 MB) D3

7,500 - 8,500
Nehodový úsek začína v smere staničenia D3 za pravotočivou zákrutou k. ú. Horný Hričov a končí za zjazdnou vetvou Žilina západ k. ú. Strážov.

5

utorok (1)
streda (2)

štvrtok (2)

08.00 - 10.00 (1)
12.00 - 14.00 (1)
14.00 - 16.00 (2)
22.00 - 24.00 (1)

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Žarnovica (JPG, 2 MB) R1 87,100 - 87,500 
Jedná sa o voľný úsek dvojpruhovej rýchlostnej cesty R1 v k. ú. extravilánu Hronský Beňadik, v PJP pred mostným objektom č. R1- 105, ktorý začína v mieste dopravného zariadenia (tlmič nárazu) a zjazdom na cestu I/76 Hronský Beňadik v ľavotočivom oblúku a končí v polovici most. objektu R1-105. Cesta je smerovo rozdelená so stredovým deliacim pásom. Každý jazdný pás má dva pruhy šírky 3,5 m.
5

streda (1)
štvrtok (1)
piatok (1)
nedeľa (2)

08.00 - 10.00 (1)
12.00 - 14.00 (1)
20.00 - 22.00 (1)
nezistené (2)

 

PREŠOVSKÝ KRAJ

okres cesta km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Prešov (JPG, 2 MB) I/18 684,980 - 687,390
Intravilán cesty I/18 v meste Prešov. Nehodový úsek sa nachádza v zastavanej časti mesta Prešov na ceste I/18 a začína v smere staničenia smer Poprad - Humenné v km 684,980 na štvorpruhovej komunikácii vľavo pri mimoúrovňovej križovatke - D1 Prešov západ a pokračuje v smere staničenia 2 410 m po ceste I/18 a končí v križovatke s ulicou Ku Surdoku na pravej strane pred čerpacou stanicou OMV v km 687,390.
15

pondelok (3)
utorok (1)
streda (1)
štvrtok (6)
piatok (1)
sobota (2)
nedeľa (1)

06.00 - 08.00 (4)
08.00 - 10.00 (2)

10.00 - 12.00 (1)
12.00 - 14.00 (3)
14.00 - 16.00 (2)
18.00 - 20.00 (1)
22.00 - 24.00 (2)

Prešov (JPG, 2 MB)

I/20 85,000 - 85,770
Intravilán cesty I/20 v meste Prešov. Nehodový úsek sa nachádza v zastavanej časti mesta Prešov na ceste I/20. Začína v smere staničenia smer Košice - Humenné v km 85,000 na štvorpruhovej komunikácii v pravo 100 m pred križovatkou úlíc Armádneho generála Svobodu - Exnárova. Následne nehodový úsek pokračuje v smere staničenia 770 m po ceste I/20 a končí pri OC MAX v križovatke s ulicou Armádneho generála Svobodu - Sibírska v km 85,770.
5

pondelok (1)
streda (2)
štvrtok (2)

06.00 - 08.00 (1)
08.00 - 10.00 (1)

12.00 - 14.00 (2)
14.00 - 16.00 (1)

Prešov (JPG, 2 MB) I/68 60,990 - 62,890
Intravilán cesty I/68 v meste Prešov. Nehodový úsek sa nachádza v zastavanej časti mesta Sabinov časť Begalka na ceste I/68 v mieste stykového napojenia účelovej komunikácie pri stavbe FITNES GOLEM v km 60,990. Ďalej pokračuje úsek v smere staničenia cesty I/68 na centrum mesta Sabinov 1 900 m cez centrum mesta v smere na mesto Prešov. Nehodový úsek končí v km 62,890 pri priechode pre chodcov pod Poliklinikou na Prešovskej ulici.
9

utorok (2)
streda (1)
štvrtok (3)
piatok (2)
sobota (1)

06.00 - 08.00 (1)
08.00 - 10.00 (1)

12.00 - 14.00 (2)
14.00 - 16.00 (1)

Humenné (JPG, 2 MB) I/74 6,710 - 7,600
Nehodový úsek je prieťahom cesty I/74 pri vjazde do mesta Humenné v smere od obce Brekov, je vedený ulicou Družstevnou a Mierovou v intraviláne mesta Humenné. Úsek začína pred vjazdom do mesta Humenné v smere od obce Brekov, pokračuje prieťahom mesta po Ul. Družstevnej, následne Mierovej a končí za križovatkou I/74 - Ul. Mierová - Suchý jarok.
5 pondelok (3)
nedeľa (2)

04.00 - 06.00 (1)
06.00 - 08.00 (1)
12.00 - 14.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)
20.00 - 22.00 (1)

Stará Ľubovňa (JPG, 2 MB) I/68 25,300 - 26,200
Intravilán cesty I/68. Úsek začína v obci Plavnica 500 m za ostrou ľavotočivou zákrutou, pokračuje križovatkou ciest I/68 a III/3138, ďalej pokračuje rovným úsekom a končí v intraviláne pred ostrou pravotočivou zákrutou v obci Plavnica.
6

pondelok (1)
streda (2)
štvrtok (2)
sobota (1)

08.00 - 10.00 (1)
10.00 - 12.00 (1)
12.00 - 14.00 (3)
14.00 - 16.00 (1)

Stará Ľubovňa (JPG, 2 MB) I/77 16,210 - 17,300
Extravilán cesty I/77. Úsek sa nachádza 500 m za obcou Nižné Ružbachy v smere na obec Hniezdne (nad chatovou osadou Ružbašská Miľava) a začína sériou miernych ľavoa  pravo točivých zákrut a končí ostrou ľavotočivou zákrutou.
6

utorok (1)
štvrtok (1)
piatok (2)
sobota (2)

08.00 - 10.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)
16.00 - 18.00 (3)
22.00 - 24.00 (1)
Stará Ľubovňa (JPG, 2 MB) I/77 20,300 - 20,500
Extravilán cesty I/77 začína 900 m za križovatkou na obec Lacková. Jedná sa o rovný úsek a končí 500 m pred obcou Hniezdne.
5

pondelok (1)
utorok (1)
streda (2)
štvrtok (1)

04.00 - 06.00 (1)
06.00 - 08.00 (1)
10.00 - 12.00 (1)
14.00 - 16.00 (1)
20.00 - 22.00 (1)

 

KOŠICKÝ KRAJ

okres cesta  km od-do počet DN nehodové dni v týždni časové rozmedzie
Košice (JPG, 2 MB) R2 441,000 - 442,000
Nehodový úsek sa nachádza v priamom úseku na štvorpruhovej komunikácii s deliacim pásom na Červenom rakovi a z časti na a za pripojením mimoúrovňovej križovatky Červený rak na ul. Moldavskú v meste Košice. Rýchlostný limit: 90 km/hod., vyplýva z pravidiel cestnej premávky.
5 pondelok (1)
piatok (4)

05.00 - 06.00 (1)
11.00 - 12.00 (1)
13.00 - 14.00 (1)
14.00 - 15.00 (1)17.00 - 18.00 (1)