Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. august 2020, piatok
 

Zoznam dočasne neprístupných dokumentov

Z dôvodu sprístupňovania sú nedostupné fondy/fondové oddelenia

Daňová správa v Trnave

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave

Magistrát mesta Trnava

Oddelenie Listiny

Oddelenie Processualia

Oddelenie Testimoniales

Oddelenie Missiles

Obchodné grémium v Trnave

Odborné spoločenstvo hostinských a kaviarnikov v Trnave

Z dôvodu fyzického stavu dokumentov sa na štúdium nepredkladajú fondy/fondové oddelenia 

Cechy v Trnave

Magistrát mesta Trnava

Oddelenie Inquisitiones

 

 

[Späť]