Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Nitriansky kraj

Okresný úrad  Komárno

Prednosta: Ing. Pál Banai Tóth, PhD.

Telefón 0961312001

Okresný úrad Komárno

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
Telefón 0961312001
Fax 035/7701692

e-mail: prednosta.kn@minv.sk

Okresný úrad  Levice

e-mail: prednosta.lv@minv.sk

Okresný úrad  Nitra

Prednostka: JUDr. Eva Hajdamárová

Telefón 037/ 65 49 201
Fax 037/ 6515 329

Okresný úrad Nitra

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Telefón 037 / 65 49 111
Fax 037 / 65 15 329

e-mail: prednosta.nr@minv.sk

Okresný úrad  Nové Zámky

Ing. Ladislav Hamran

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Telefón 035/ 6913100
Fax 035/ 6913148

Okresný úrad Nové Zámky

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Telefón 035/ 6913100
Fax 035/ 6913148

e-mail: prednosta.nz@minv.sk

Okresný úrad  Šaľa

Prednosta: Ing. Drahomír Maron  

Telefón 031/ 7702508
Fax 0961/ 34 2009
 

Okresný úrad Šaľa

Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Telefón 031/7702508

e-mail: prednosta.sa@minv.sk

Okresný úrad  Topoľčany

 

Prednostka: Ing. Dagmar Kačíreková

Telefón 038/ 54 33 244
Fax 038/ 53 21 192

Okresný úrad Topoľčany

Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
Telefón 038/ 54 33 111
Fax 038/ 53 21 192