Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Nórske kráľovstvo

  1. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti (výmena nót Oslo, 12. júla 1990 a Praha, 13. júla 1990) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 461/1990 
    - nadobudnutie platnosti: 15. júla 1990
  2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o readmisii osôb (Bratislava, 15. februára 2005) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 499/2005 
    - nadobudnutie platnosti: 1. júna 2005