Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2016, Nedeľa
Sekcie MV SR
 

Romane nevipena - Rómske noviny

Vydavateľom mesačníka ROMANE NEVIPENA - RÓMSKE NOVINY je Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Toto periodikum je zamerané na profesijné skupiny pomáhajúce v rómskych komunitách. Časopis na 12  stranách poskystuje informácie z oblasti sociálneho, hospodárskeho, kultúrneho, politického života Rómov a bude vytvárať komunikačnú platformu pre celospoločenskú diskusiu o prointegračných politikách. Čitatelia si v časopise nájdu informácie, návody a postupy riešení celospoločenských a individuálnych problémov Rómov za účelom zlepšenia ich postavenia.Osobitne prístupnou formou sa bude toto periodikum zameriavať na  deti a mládež, s cieľom pozitívneho formovania všestranného rozvoja osobnosti a budovania národnostného uvedomenia. Osobitnú pozornosť bude dielo venovať rozvoju rómskeho jazyka a prinášaniu nových informácií o významných osobnostiach a ich skutkoch. Časopis bude určený Rómom, pracovníkom štátnej správy a miestnej samosprávy, členom neziskových mimovládnych organizácií a všetkým občanom, zaujímajúcim sa o zlepšovania postavenia životných podmienok Rómov. Mesačník Romane nevipena - Rómske noviny vychádza s podtitulom: časopis pre všetkých pomáhajúcich v rómskych komunitách.

Adresa redakcie: MKREO, s.r.o., Murgašova 16, 010 01 Žilina
Šéfredaktorka: PhDr. Monika Janigová, 0905 856 865, zástupca šéfredaktorky: Mgr. Jaroslav Kizek, 0917 236 138, editor Vanda Tuchyňová