Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2019, nedeľa
 

Informácie pre voliča


Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča - hlasovanie vo volebnej miestnosti), alebo

- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou (Voľba poštou), ak

- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

 


Prezentácia - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

(PPSX, 14 MB)