Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2019, Štvrtok
 

Organizačno-technické zabezpečenie volieb

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 2. decembra 2015 schválila uznesením č. 649/2015 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016.