Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. marec 2019, Utorok
 

Vzory tlačív

  

Zoznam voličov (V/1) (DOCX, 29 kB)

Zoznam voličov - pokračovací list (V/1a) (DOCX, 29 kB)

Sľub zapisovateľa a členov volebnej komisie (V/2)  (DOCX, 29 kB)

Sľub člena odborného sumarizačného útvaru volebnej komisie (V/2a)  (DOCX, 29 kB)

Záznam o poučení zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie (V/3) (DOCX, 29 kB)

Označenie volebnej miestnosti (V/4) (DOCX, 29 kB)

Oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku (V/5) (DOCX, 33 kB)

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku (A4) (DOCX, 25 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku (A3) (DOCX, 24 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku (A4) (DOCX, 25 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku (A3) (DOCX, 25 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v ukrajinskom jazyku (A4) (DOCX, 27 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v ukrajinskom jazyku (A3) (DOCX, 28 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rusínskom jazyku (A4) (DOCX, 26 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rusínskom jazyku (A3) (DOCX, 26 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rómskom jazyku (A4) (DOCX, 20 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rómskom jazyku (A3) (DOCX, 22 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v nemeckom jazyku (A4) (DOCX, 28 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v nemeckom jazyku (A3) (DOCX, 28 kB)

 

INFORMÁCIA PRE VOLIČA do volebnej miestnosti - v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín (A4) (DOCX, 42 kB)

INFORMÁCIA PRE VOLIČA do volebnej miestnosti - v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín (A3) (DOCX, 42 kB)Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou (RTF, 103 kB)Označenie volebnej miestnosti v slovenskom jazyku (DOCX, 14 kB)

Označenie volebnej miestnosti v maďarskom jazyku (DOCX, 14 kB)

Označenie volebnej miestnosti v ukrajinskom jazyku (DOCX, 14 kB)

Označenie volebnej miestnosti v rusínskom jazyku (DOCX, 14 kB)

Označenie volebnej miestnosti v rómskom jazyku (DOCX, 14 kB)

Označenie volebnej miestnosti v nemeckom jazyku (DOCX, 14 kB)