Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2017, Streda
 

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí


     Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 255/2017 Z. z. vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. januára 2018.

     Podľa § 219 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“) volebné komisie zriadené pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 plnia funkcie podľa doterajších predpisov do vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.

     Podľa § 219 ods. 3 volebného zákona, ak vznikne potreba konať voľby do orgánov územnej samosprávy v prebiehajúcom volebnom období, vykonajú sa tieto voľby podľa doterajších predpisov.

     Teda v prípade, ak v prebiehajúcom volebnom období vznikne potreba konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí, vykonajú sa tieto podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.


Informácie

Tlačivá a vzory

Financovanie nových volieb