Dnes je 31. január 2015, Sobota
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |MV SR na Facebooku  |   
 
Preskočiť na obsah
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 
 

Obchodovanie s ľuďmi

boj proti obchodovaniu s ľuďmi- ilustráciaMilióny ľudí sú vystavené takým podmienkam zaobchádzania, ktoré sú v príkrom rozpore so základnými ľudskými právami. Sú predávaní a kupovaní ako tovar, nútení k prostitúcii, zotročovaní v práci a podrobení rôznym formám vykorisťovania.
Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete. Boj proti tomuto fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania. Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny. Obchodníci s ľuďmi prekračujú hranice suverénnych štátov vďaka najmodernejším technickým a komunikačným systémom, ale napomáha tomu aj oslabenie štátov spôsobené hospodárskymi či inými krízami.

Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal tretí najvýnosnejší a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúci druh organizovanej trestnej činnosti.

Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov (UNODC- United Nations Office for Drugs and Crime) uvádza, že zisky z tohto obchodu v rámci Európy sa môžu pohybovať vo výške 3 biliónov dolárov ročne. V súhrnnej správe UNODC o obchodovaní s ľuďmi, je uvádzané sexuálne vykorisťovanie ako zďaleka najčastejšia forma obchodovania s ľuďmi (79%), nasleduje vykorisťovanie za účelom nútenej práce (18%). Veľký percentuálny rozdiel je spôsobený tým, že sexuálne vykorisťovanie má tendenciu byť vidieť v centrách miest alebo pozdĺž diaľnic. Vzhľadom k tomu, že je častejšie hlásené, sexuálne vykorisťovanie sa stalo najviac dokumentovaná forma obchodovania s ľuďmi v súhrnných štatistikách. Ostatné formy vykorisťovania sú v minimálnej miere a patrí medzi ne: nevoľníctvo, nútené uzatváranie manželstiev, odoberanie orgánov a vykorisťovania detí formou núteného žobrania.
Keďže ide o vysoko organizovanú ilegálnu činnosť na medzinárodnej úrovni, odhady o presnom rozsahu a kvantifikácii obetí obchodovania s ľuďmi sa líšia. Vo všeobecnosti sa odhaduje, že počty odhalených prípadov tvoria len špičku ľadovca. Okrem strachu obetí, často aj v dôsledku nedostatku dôkazov usvedčujúcich obchodníkov s ľuďmi, k latencii tejto trestnej činnosti významne prispieva taktiež rozdielnosť v metodológii zberu údajov a dokonca rozdiely i v samotnej definícii obchodovania s ľuďmi v jednotlivých krajinách.

Jedným z najpoužívanejších zdrojov informácií je každoročná správa americkej vlády o obchodovaní s ľuďmi (Trafficking in Persons Report).