Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Obvodný úrad Trnava

Ing. Vladimír Krátky

prednosta
Telefón 033/5564 222
Fax 033/5515 298

Okresný úrad Trnava

Kollárova 8, 917 02 Trnava
Telefón 033/5564 111
Fax 033/5515 298

Pracovisko odboru školstva

Vajanského 2, Trnava
Telefón 033/5550111

Zrušené pracovisko:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo dňa 20. decembra 2010 súhlas so zrušením pracoviska Obvodného úradu Trnava so sídlom v Hlohovci k 1.januáru 2011

Úradná tabuľa

Mapka územného obvoduLegenda

Základné informácie

Adresa, prednosta úradu, telefón, fax, email a oznamy

Pracovný čas

Pracovný čas úradu, úradné hodiny

Organizačná štruktúra

Organizačné členenie úradu

Pracoviská

Prehľad budov úradu, v ktorých sú umiestnené organizačné útvary včítane ich adries a telefónnych čísel

Zamestnanci

Zoznam pracovníkov úradu

Formuláre

Zoznam verejne prístupných dokumentov úradu - žiadosti, prehlásenia a pod.

Aktuality

Aktuálne informácie

Slobodný prístup k informáciám

Ďalšie informácie podľa zákona č.211/2000

Mestá a obce

Mestá a obce v územnej pôsobnosti úradu

Zmluvy 

Pracovné ponuky