Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Obvyklá výška nájomného za rok 2019

Vzory tlačív  |  Oznamy  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Pozemkové úpravy  |  Obvyklá výška nájomného za rok 2019

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor oznamuje,  v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejnenie  obvyklej výšky nájomného za rok 2019

Okres Senica  : Výška nájomného rok 2019 - Okres Senica 

Okres Skalica :  Výška nájomného rok 2019 - Okres Skalica