Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Dokumenty na stiahnutie

Náplň činnosti odboru | Dokumenty na stiahnutie

 

ŽIADOSTI

Žiadosť o zapísanie zmeny v osvedčení o evidencii vozidla časť II – LPG, hromadná prestavba (PDF, 30 kB)

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu/iného zmluvného štátu (PDF, 129 kB)

Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (PDF, 29 kB)

Žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (PDF, 32 kB)

Žiadosť o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C (PDF, 28 kB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského/zmluvného štátu (PDF, 79 kB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia (PDF, 27 kB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla (PDF, 30 kB)

Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (PDF, 81 kB)

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (iba nové neevidované vozidlo) (PDF, 79 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časť II/technického osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla (PDF, 78 kB)

Žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii vozidla časť II / technickom osvedčení (PDF, 30 kB)