Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2020, streda
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Adresa

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B
Telefón 038/7606001, e-mail: ocdpk.bn@minv.sk
Fax 038/7602744

Vedúci odboru:

Mgr. Peter Petrek

Nám. Ľ.Štúra 7/7, Bánovce n./B.
Telefón 038/7606001, e-mail: ocdpk.bn@minv.sk
Fax 038/7602744

Zamestnanci odboru:

Mgr. Andrea Botková

Telefón 038/7606001, 038/3100431 - Klientske centrum
Fax 038/7602744

Ing. Ľuboš Ďuráči

Telefón 038/7606001, 038/3100432 - Klientske centrum
Fax 038/7602744

Ing. Radka Horníková

Telefón 038/7606001, 038/3100431 - Klientske centrum
Fax 038/7602744

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy