Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2020, streda
 

Informácie odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií


Vedúci odboru Ing. Pavel Bahník


Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(7. poschodie, kanc. číslo 707)

Telefón 0961 24 5950, mobil: 0907 703 745
Fax 0961 24 5909


Kontakty na zamestnancov odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Náplň činností na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií (PDF, 221 kB)

Tlačivá a formuláre odboru cestnej dopravy a pozemných komunikáciíi

Sadzobnik správnych poplatkov odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (PDF, 187 kB)

Verejné vyhlášky a informácie


Upozornenie ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky !
(PDF, 238 kB)


Individuálny dovoz vozidiel - dôležité upozornenie !
(PDF, 210 kB)

 

Pracovisko Myjava

Úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií - formou inteligentnej podateľne

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 961 24 5710
Fax 034/6212 031