Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Informácie odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií


Vedúci odboru Ing. Pavel Bahník


Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(7. poschodie, kanc. číslo 707)

Telefón 0961 24 5950, mobil: 0907 703 745
Fax 0961 24 5909


Kontakty na zamestnancov odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Náplň činností na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií (PDF, 223 kB)

Tlačivá a formuláre odboru cestnej dopravy a pozemných komunikáciíi

Sadzobnik správnych poplatkov odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (PDF, 82 kB)

Verejné vyhlášky a informácie

Individuálny dovoz vozidiel - dôležité upozornenie !
(PDF, 124 kB)
Overenie vybavenia spisu pri dovezených vozidlách, schválení prestavby a zápise zmien údajov do OE II.

 

Pracovisko Myjava

Úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií - formou inteligentnej podateľne

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 961 24 5710
Fax 034/6212 031