Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2020, štvrtok
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Peter Adda

vedúci odboru
Telefón 038/54 33 299
Fax 038/52 23 147

Ing. Miriam Jánošová

Hlavný radca
Telefón 038/54 33 297

Bc. Mariana Križanová

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 301

Ing. Katarína Medzanská

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 298
 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy