Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Informácie odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Nové kontakty na zamestnancov Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (OCDPK) (PDF, 233 kB)

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082315

Ing. František Vaško, vedúci odboru

kanc. 418
Telefón 051/7082380

Katarína Kočišková

sekretariát vedúceho odboru, kanc. 417
Telefón 051/7082315

Ing. Viktória Žofiaková

kanc. 417
Telefón 051/7082315

Ing. Pavol Janus

kanc. 317
Telefón 051/7082296

Mgr. Alena Knutová

kanc. 318
Telefón 051/7082297

Bc. Jaroslav Kočamba

kanc. 416
Telefón 051/7082390

Ing. Alena Kočambová

kanc. 316
Telefón 051/7082202

Mgr. Juraj Švantner

kanc. 319
Telefón 051/7082303

Ing. Zuzana Ondrejová

kanc. 318
Telefón 051/7082297

Mgr. Mária Pavuková

kanc. 317
Telefón 051/7082296

Ing. Peter Šebeš

kanc. 319
Telefón 051/7082321

Ing. Michal Sijka

Pracovisko OÚ Humenné
Telefón 057/7704223

Ing. Vladimír Mačo

kanc. 320
Telefón 051/7082337

Mgr. Adrián Latta

kanc. 416
Telefón 051/7082390

Ing. Eduard Lörinc, PhD.

kanc. 320
Telefón 051/7082327

Pracovisko na OR PZ, Vajanského 32, klientske centrum 20 

Ing. Lenka Bavolárová

klientske centrum 20
Telefón 0961 80 3413

Ing. Štefan Leško

klientske centrum 20
Telefón 0961 80 3413

Ing. František Marcinčin

klientske centrum 20
Telefón 0961 803413