Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Sídlo výkonu práce

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Telefón Telefonné čísla v časti Zamestnanci

Klientske centrum odboru OCD a PK

Telefón 041/733 5730 - Schvaľovanie a dovozy vozidiel

Telefón 041/733 5731 - Ostatná agenda odboru
 

E-mail odboru: ocdpk.za@minv.sk

Parkovanie

Parkovanie je zabezpečené na -1. podlaží (bezplatne 1 hodina) - vjazd z Obchodnej ulice

Spoločné činnosti (PDF, 44 kB)

Náplň činnosti odboru (PDF, 86 kB)

 

Dôležité upozornenia

 

Vláda SR na mimoriadnom zasadnutí dňa 15.3.2020 schválila Uznesenie vlády SR č. 113/2020 k Informácii o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, kde bola uložená povinnosť hlavnému hygienikovi SR vydať opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodom s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií od 16. marca 2020.

 

Uznesenie vlády

Informácie Úradu verejného zdravotníctva SR 

 

Z tohto dôvodu musia od dnes 06.00 hod.  na 14 dní pozastavené prevádzky STK, PEK, PKO aj MPZ. Rovnako musia byť počas uvedeného obdobia uzatvorené autoškoly a aj školiace strediská vodičov.

Autoškoly a školiace strediska sa musia s touto skutočnosťou vysporiadať aj automatizovanom systéme JISCD a KKV.

 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu OÚ ZA upravuje stránkové dni denne od 8:00 do 11:00 hod.

Z dôvodu mimoriadnych opatrení a obmedzenia návštev v KC OU ZA, OCDPK v priebehu 14 dni Vás chceme požiadať o zváženie nutnosti osobnej návštevy úradu a uprednostnili podanie prednostne elektronicky cez UPVS schránku (KKV, ERRU, JISCD), poštou alebo aj mimoriadne emailom na email ocdpk.za@minv.sk . Do emailu požadujeme zo skenovať min. 1. stranu žiadosti s tel. číslom a  scén všetkých potrebných príloh vrátane správneho poplatku a do 3 dni musí byt žiadosť doručená poštou. Originály všetkých dokumentov pri schvaľovaní a uznávaní vozidiel (dovozy)môžu byť doručené pri prevzatí ZTO a OE.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie mimoriadnych opatrení.


 

Na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/84443 o zákaze hromadných podujatí OÚ ZA, OCDPK ruší plánovanú skúšku:

1.    Základnej kvalifikácie vodiča dňa 17. 03. 2020

2.    Odbornej spôsobilosti pre podnikanie v cestnej doprave dňa 19. 03. 2020.

Pokyn - pozastavenie podujatí (PDF, 64 kB)

Rozhodnutie - zákaz hromadného podujatia (verejná vyhláška) (PDF, 99 kB)

Náhradný termín oboch skúšok bude riešený po 23. 03.2020 a riadne zverejnený v automatizovanom systéme KKV, JISCD a na webovej stránke OÚ ZA, OCDPK.

 

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]