Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbor vykonáva štátny odborný dozor v pôsobnosti kraja na úseku podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, na úseku autoškôl, na úseku základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, na úseku cestnej dopravy, na úseku záznamových zariadení v cestnej doprave, na úseku pozemných komunikácií a na úseku elektronického mýta.

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 481

CESTNÁ DOPRAVA _________________________________ 

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE ____________________________