Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Odbor krízového riadenia

Vedúca odboru
Mgr. Marta Kollárová
Tel.č. : 044/5518752
Email: marta.kollarova@minv.sk
   
Civilná ochrana a krízové riadenie
Ing. Miroslav Psotka
Tel.č. : 044/5518750
Email:

miroslav.psotka@minv.sk

   
Civilná ochrana
Martin Kováč
Tel.č. : 044/5518751
Email:

martin.kovac6@minv.sk


LEGISLATÍVA

7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
42/1994 Z. z. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
227/2002 Z. z. Zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojn. stavu, výnimočného stavu a núdz. stavu
387/2002 Z. z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
319/2002 Z. z. Zákon o obrane Slovenskej republiky
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti
179/2011 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii
372/2012 Z. z. Zákon o štátnych hmotných rezervách
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností