Dnes je 30. marec 2015, Pondelok
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |   
 
Preskočiť na obsah
Verejná správa
 
 

Odbor krízového riadenia

Ing. Miroslav Psotka

vedúci odboru
Telefón 044/55 187 50
Fax 044/55 187 57


Bc. Oľga Matejovie

Telefón 044/5518752

Bc. Miroslav Vozárik

Telefón 044/5518751

Mgr. Marta Kollárová

Telefón 044/5518752 

LEGISLATÍVA

7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
42/1994 Z. z. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
227/2002 Z. z. Zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojn. stavu, výnimočného stavu a núdz. stavu
387/2002 Z. z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
319/2002 Z. z. Zákon o obrane Slovenskej republiky
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti
179/2011 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii
372/2012 Z. z. Zákon o štátnych hmotných rezervách
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností