Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2017, Štvrtok
 

Odbor krízového riadenia

Mgr. Marta Kollárová

vedúca odboru
Telefón 044/5518752
Fax 044/5518757


Oľga Matejovie

Telefón 044/5518752

Ing. Miroslav Psotka

Telefón 044/5518750

Milan Tuček

Telefón 044/5518751 

LEGISLATÍVA

7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
42/1994 Z. z. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
227/2002 Z. z. Zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojn. stavu, výnimočného stavu a núdz. stavu
387/2002 Z. z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
319/2002 Z. z. Zákon o obrane Slovenskej republiky
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti
179/2011 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii
372/2012 Z. z. Zákon o štátnych hmotných rezervách
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností