Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2019, sobota
 

Odbor krízového riadenia

Vedúci odboru Ing. Igor Ondriška

Odbor krízového riadenia

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5752 mobil: +421 905 729 332
Fax 034/6212 362

Kontakty na zamestnancov odboru krízového riadenia

Ing. Vladislav Tomiš

Telefón 0961 24 5753 mobil: +421 918 861 720
Fax 034/6212 362

Náplň činností odboru krízového riadenia


Vzorová dokumentácia obce v oblasti civilného núdzového plánovania

Vzory na úseku hospodárskej mobilizácie

Vzory na úseku KR

Vzory na úseku obrany

Oznamy odboru krízového riadenia


Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania 2019. (RTF, 175 kB) 

I N F O R M Á C I E    pre obyvateľstvo podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. (PDF, 630 kB)NOVÉ:
   


P R O P O Z Í C I E    okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" vyhlásenej pre školský rok 2019/2020.
(PDF, 245 kB)


O K R E S N É   K O L O   súťaže mladých záchranárov CO dňa 9. mája 2019 Myjava - Trnovce.


V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A   národného kola internetového hlasovania -  Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany".
(PDF, 1 MB)


Okresné kolo výtvarnej  súťaže  „Ochranárik  čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ vyhlásenej pre školský rok 2018/2019 - výsledky.

 

Archív