Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Odbor krízového riadenia

Adresa

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B
Telefón 038/7601725, 038/7601726, 038/7606001 - cez spojovateľku, e-mail: okr.bn@minv.sk
Fax 038/7601725

Odbor krízového riadenia vykonáva činnosti:

  • na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
  • na úseku hospodárskej mobilizácie,
  • na úseku obrany štátu,
  • na úseku ochrany utajovaných skutočností.

 

INFORMÁCIE ODBORU KRÍZOVÉHO RIADENIA:

Informácie pre verejnosť o možnom ohrození  (PDF, 427 kB) 22.02. 2019
Odporúčania pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 64 kB)
Dokumentácia krízového štábu obce (DOC, 21 kB)
Hlavné úlohy krízového štábu obce (DOC, 34 kB)
Informačný systém obce/mesta pri vzniku MU (DOC, 31 kB)
Legislatíva IZS a KM MV SR (DOC, 107 kB)
 

 

Zamestnanci odboru krízového riadenia:

Vedúci odboru 

Mgr. Marián Baláž

Telefón 038/7601725
Fax 038/7601725, email: okr.bn@minv.sk

Zamestnanci odboru

Mgr. Ľubomír Števica

Telefón 038/7606001
Fax 038/7601725

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]