Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. november 2019, streda
 

Odbor krízového riadenia

Mgr. Karol Dzugas

poverený zastupovaním funkcie vedúcej odboru, bezpečnostná rada okresu, krízový štáb OÚ a KŠ miest a obcí,utajované skutočnosti, bezpečnostný zamestnanec
Telefón 055 / 6004153

Ing. Katarína Schuller

evakuácia, Jednotný informačný systém HM EPSIS,civilné núdzové plánovanie
Telefón 055 / 6004156

Ing. Jozef Dudrík

zástupca ved. odboru, plán ochrany obyvateľstva,analýza územia, prevencia závažných priem. havárií, správa materiálu CO
Telefón 055 / 6004159

Peter Papcun

povodňové plány, ukrytie, ochrana pod vodnými stavbami, stavebné konania, núdzové zásobovanie a ubytovanie
Telefón 055 / 6004250

Ing. Henrieta Majerčíková Červeňáková

záchranné práce, jednotky CO a dokumentácia CO a kontrolnej činnosti
Telefón 055 / 6004155

Bc. Pavol Soták

varovanie a vyrozumenie, sklad CO, humanitárny materiál, núdzové plánovanie, CIPREGIS
Telefón 055 / 6004252

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]