Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2020, štvrtok
 

Odbor krízového riadenia

Mgr. Karol Dzugas

poverený zastupovaním funkcie vedúcej odboru, bezpečnostná rada okresu, krízový štáb OÚ a KŠ miest a obcí,utajované skutočnosti, bezpečnostný zamestnanec
Telefón 055 / 6004153

Ing. Jozef Dudrík

zástupca ved. odboru, plán ochrany obyvateľstva,analýza územia, prevencia závažných priem. havárií, správa materiálu CO
Telefón 055 / 6004159

Peter Papcun

povodňové plány, ukrytie, ochrana pod vodnými stavbami, stavebné konania, núdzové zásobovanie a ubytovanie
Telefón 055 / 6004250

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]