Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Odbor krízového riadenia

Mgr. Karol Dzugas

poverený zastupovaním funkcie ved. odboru, obrana (vecné prostriedky, prac. povinnosť, doručovatelia, oslobodzovanie), bezpečnostná rada okresu, krízový štáb OÚ a KŠ miest a obcí, stanoviská k stavbám, ukrytie obyvateľstva, utajované skutočnosti, bezpečnostný zamestnanec
Telefón 055 / 6004153, -157

Ing. Jozef Dudrík

zástupca ved. odboru, plán ochrany obyvateľstva, analýza územia, prevencia závažných priem. havárií, správa materiálu CO, humanitárny materiál, plán ochrany pod vodnými stavbami
Telefón 055 / 6004159

Mgr. Júlia Markovičová

úlohy hospodárskej mobilizácie (mimoriadne regulačné opatrenia, evidencia HM), JIS HM EPSIS®, varovanie a vyrozumenie, povodňové plány, karty obcí a objektov, vzdelávanie a odborná príprava, registratúra, CIPREGIS
Telefón 055 / 6004251

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]