Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Majetkovoprávny odbor

Odbor zabezpečuje správu majetku štátu v dočasnej správe a vyporiadanie vzťahov z trvalého užívania a zabezpečuje v rozsahu svojej pôsobnosti nakladanie s majetkom štátu.

Majetkovoprávny odbor

Zadielska 1, 041 26 Košice
Telefón 055/7245301