Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Odbor organizačný

PhDr. Dušan Hausknecht

poverený zastupovaním vedúceho zamestnanca
Telefón 035/6913147

Mgr. Marianna Džubáková

Telefón 035/6913111

Ing. Ingrid Pathóová

Telefón 036/3100418

Ing. Karin Schmidtová

Telefón 035/6913100
Fax 035/6913148

Ing. Juraja Jakabovičová

Telefón 035/6913161

Emília Gulyásová

Telefón 036/3100410

Bc. Diana Gieciová

Telefón 035/6913160