Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Odbor organizačný

Ing. Riana Tóthová - podpora rozvoja okresu

Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón 0961 69 2907; mobil: 0908 399 890
Fax 0961 69 2909

Ing. Miroslav Dohňanský - vedúci odboru

Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Telefón 0961 69 2905; mobil: 0911 292 038
Fax 0961 69 2909

Emial: oo.vk@minv.sk