Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Organizačný odbor

 

Vedúca odboru    
Mgr. Martina Kurimská    
Tel.č.: 044/5518720    
Email: martina.kurimska2@minv.sk    
       
povinné zmluvné poistenie vozidiel podateľňa, správa majetku
Bc. Eva Kunová Ján Cisár
Tel.č.:  044/5518722 Tel.č.:  044/5518723
Email: eva.kunova3@minv.sk Email: jan.cisar@minv.sk
       
sekretariát, správa registratúry    
Gabriela Hollá    
Tel.č.:  044/5518711    
Email: gabriela.holla@minv.sk    

LEGISLATÍVA

55/2017  Z. z. o štátnej službe
311/2001 Z. z. Zákonník práce
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
9/2010 Z. z. o sťažnostiach
85/1990 Zb. o petičnom práve
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
130/2005 Z. z. o vojnových hroboch
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
275/2006 Z. z. o informačných systémoch
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach