Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Odbor školstva

Odbor školstva plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku odborných a metodických činností, úseku analýz, finančných a kontrolných činností a na  úseku špecializovaných činností.

Odbor školstva

Zádielska 1, 041 26 Košice
Telefón (055)7245 442
Fax (055) 7245 447