Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2019, utorok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

M.R. Štefánika 32, Trebišov

tel.: 056/6688850

fax: 056/6722544

 

Vedúci odboru

Ing. Stanislav Bogdányi

M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Telefón 0566688850

 

úseku štátnej vodnej správy

RNDr. Viera Girmanová

M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Telefón 0566688850

Ing. Monika Košarová

M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Telefón 0566688850

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Ing. Ján Zambori

M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Telefón 0566688850

Ing. Pavol Kolesár

M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Telefón 0566688850

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

Ing. Ľubomír Čižmár

M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Telefón 0566688850

úsek EIA

Ing. Igor Pač

M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Telefón 0566688850

úsek štátnej správy ochrany prírody

JUDr. Jana Zbojovská

M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Telefón 0566688850

Mgr. Zuzana Ferjová

M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Telefón 0566688850

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy