Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. apríl 2020, pondelok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Sídlo výkonu práce

Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Telefón 0961765705
Fax 0961765709

Ing. Vladimír Kráľ

vedúci odboru, štátna vodná správa
Telefón 0961765705

Mgr. Marta Süčová

štátna správa odpadového hospodárstva
Telefón 0961765728, 0961765705

Ing. Jana Mariňáková

štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa EIA/SEA
Telefón 0961765730

 

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 110/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov