Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2017, Streda
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Sídlo výkonu práce

Tyršova 12, 073 01 Sobrance
Telefón 056/652 35 75
Fax 056/652 35 75

Ing. Vladimír Kráľ

vedúci odboru, štátna vodná správa
Telefón 056/652 35 75

Mgr. Marta Süčová

štátna správa odpadového hospodárstva
Telefón 056/652 35 75

Ing. Jana Mariňáková

štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa EIA/SEA
Telefón 056/652 35 75

 

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 110/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov