Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo odboru:

Vajanského 17/1

905 01  S E N I C A

Úradné hodiny

P:08,00-12,00  13,00-15,00

U:08,00-12,00  13,00-15,00

S:08,00-12,00  13,00-17,00

Š:08,00-12,00  13,00-15,00

Pi:08,00-12,00  13,00-14,00

 

Vedúci odboru:

Ing. Pavol Dynka

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7312

e-mail: oszp.se@minv.sk

           pavol.dynka@minv.sk

 

Oznamy pre verejnosť

05/08/2020

Informácia o začatí správneho konania - oplotenie pozemku Sobotište (PDF, 124 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na oplotenie pozemku parcelné číslo KNC 3283/1 v k.ú. Sobotište

04/08/2020

Informácia o začatí správneho konania - Pro Wood oplotenie (PDF, 125 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na oplotenie pozemkov – pastvín z dôvodu chovu hospodárskych zvierat, k.ú. Borský Svätý Jur, Pro Wood, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy